Hejmo > Bazregulverko > Sorcxoj > Listo kleriko
Sorĉoj de kleriko

Sorĉoj de kleriko

Sorĉoj de kleriko de la 0a grado (preĝoj)

Dia gvido: +1 por unu atako-, savo- aŭ kapablecoĵeto.

Elsangigi: Igas stabilan kreaĵon morti.

Kapturniga: Humanoide kreaĵo kun 4 aŭ malpli VK perdas sian venontan agon.

Krei akvon: Kreas 7,5 litrojn da pura akvo por ĉiu nivelo.

Legi magion: Vi povas legi skribaĵorulon kaj sorĉolibrojn.

Lumo: Objekto lumas kiel torĉo.

Malkovri magion: Malkovras sorĉojn kaj magiajn objektojn ene de 18 metroj.

Malkovri venenon: Malkovras venenon en kreaĵo aŭ malgranda objekto.

Purigi manĝaĵojn kaj trinkaĵojn: Purigas 30 litrojn / nivelo da manĝaĵo kaj akvo.

Rezisto: La celo ricevas +1 por savĵetoj.

Sendifektigi: Malgrandaj reparaturoj ĉe objekto.

Stabiligi: Stabiligas mortantan kreaĵon.

Virto: Celo ricevas unu portempan VP.

Sorĉoj de kleriko de la 1a grado

Anatemi: Malamikoj ricevas -1 por atakoĵetoj kaj savĵetoj kontraŭ timo.

Beni: Aliancanoj ricevas +1 por atakĵetoj kaj savĵetoj kontraŭ timo.

Dia favoro: Vi ricevas bonon +1 por atako- kaj damaĝoĵetoj por ĉiuj tri niveloj.

Elteni elementojn: Vi povas senprobleme travivi en varmegaj kaj malvarmegaj ĉirkaŭaĵoj.

Forpreni timon: Subpremas timon aŭ donas al unu (plus 1 / 4 niveloj) kreaĵoj bonon +4 por savĵetoj kontraŭ timo.

Gardo de morto: Malkovras kiel proksime kreaĵoj estas al la morto ene de 9 m.

Kaŝi de malmortuloj: Malmortuloj ne povas ekkoni unu celon / nivelo.

Kaŭzi malgravajn vundojn: Tuŝo kaŭzas 1k8 damaĝon +1/nivelo (maksimume +5).

Kaŭzi timon: Unu kreaĵo kun 5 aŭ malpli VK forkuras 1k4 rondojn.

Kompreni lingvojn: Vi povas kompreni ĉiujn skribitajn kaj parolatajn lingvojn.

Konsekri akvonM: Kreas sanktan akvon.

Magia armilo: Armilo ricevas bonon de +1.

Magia ŝtono: Tri ŝtonoj ricevas +1 por atakoj kaj kaŭzas 1k6+1 damaĝon.

Malkonsekri akvonM: Kreas malsanktan akvon.

Malkovri malmortulojn: Malkovras malmortulojn ene de 18 m.

Misfortuno: Celo ricevas -2 por atako-, damaĝo-, savo- kaj kapablecoĵetoj.

Protekto de bono/ĥaoso/leĝo/malbono: +2 al la AK kaj savĵetoj, aldona protekto kontraŭ la elektita pensmaniero.

Ordono: Celo obeas vian ordonon dum 1 rondo.

Sanktejo: Malamikoj ne povas ataki vin kaj vi ne povas ataki.

Sanigi malgravajn vundojn: Sanigas 1k8 damaĝon +1/nivelo (maksimume +5).

Sorĉvenigi monstron I: Venigas eksterplananan kreaĵon kiu batalas apud vi.

Ŝildo: Distancatakoj kontraŭ vi havas probablecon por fuŝo de 20%.

Ŝildo de kredo: Aŭro donas distran bonon +2 aŭ pli.

Vualanta nebulo: Nebulo aperas ĉirkaŭ vi.

Sorĉoj de kleriko de la 2a grado

Sorĉoj de kleriko de la 3a grado

Sorĉoj de kleriko de la 4a grado

Sorĉoj de kleriko de la 5a grado

Sorĉoj de kleriko de la 6a grado

Sorĉoj de kleriko de la 7a grado

Sorĉoj de kleriko de la 8a grado

Sorĉoj de kleriko de la 9a grado


Libera-ludo-permisilo - Direktivo de komuna uzo
5FutPaŝo