Hejmo > Bazregulverko > Sorcxoj > Listo bardo
Sorĉoj de bardo

Sorĉoj de bardo

Sorĉoj de bardo de la 0a grado

Dancantaj lumoj: Kreas torĉojn kaj aliajn lumojn.

Fantoma sono: Erariga sono.

Fermi/malfermi: Fermas aŭ malfermas malgrandajn aŭ malpezajn objektojn.

Fulmo: Blindetigi kreaĵon (-1 por atakĵetoj).

Kapturniga: Humanoide kreaĵo kun 4 aŭ malpli VK perdas sian venontan agon.

Koni direkton: Vi povas senti kie estas nordo.

Legi magion: Vi povas legi skribaĵorulon kaj sorĉolibrojn.

Lulkanto: Igas celon dormema; -5 por perceptoĵetoj kaj -2 por voloĵetoj kontraŭ dormo.

Lumo: Objekto lumas kiel torĉo.

Magia mano: Telekinezo ĝis 2,5 kg.

Mesaĝo: Flustranta komuniko distance.

Malkovri magion: Malkovras sorĉojn kaj magiajn objektojn ene de 18 metroj.

Rezisto: La celo ricevas +1 por savĵetoj.

Sendifektigi: Malgrandaj reparaturoj ĉe objekto.

Sorĉtruko: Malgrandaj magiaj trukoj.

Sorĉvenigi instrumenton: Sorĉvenigas instrumenton laŭ via elekto.

Sorĉoj de bardo de la 1a grado

Alarmo: Protektas certan spacon du horojn / nivelo.

Alivesti sin: Ŝanĝas vian aspekton.

Ĉarmi personon: Igas personon esti via amiko.

Dormo: Endormigas 4 VK de kreaĵoj en magian dormon.

Forgumi: Forigas normalan aŭ magian skribaĵon.

Forpreni timon: Subpremas timon aŭ donas al unu (plus 1 / 4 niveloj) kreaĵoj bonon +4 por savĵetoj kontraŭ timo.

Hipnoto: Fascinas 2k4 VK de kreaĵoj.

Identigi: Donas +10 por identigi magiajn objektojn.

Kaŝi objekton: Kaŝas objekton de observo.

Kaŝi pensmanieron: Kaŝas pensmanieron 24 horojn.

Kaŭzi timon: Unu kreaĵo kun 5 aŭ malpli VK forkuras 1k4 rondojn.

Kompreni lingvojn: Vi povas kompreni ĉiujn skribitajn kaj parolatajn lingvojn.

Konfuzo malpotenca: Unu kreaĵo estas konfuzita unu rondon.

Magia buŝoM: Parolas unufoje se li estas aktivita.

Malkovri sekretajn pordojn: Malkovras sekretpordojn ene de 18 m.

Magia aŭro: Ŝanĝas la magian aŭron de objekto.

Nevidebla servanto: Nevidebla forto sekvas viajn ordonojn.

Plumofalo: Objektoj kaj kreaĵoj falas malrapide.

Rapida retiriĝo: Via moviĝorapideco altiĝas je 9 m.

Sanigi malgravajn vundojn: Sanigas 1k8 damaĝon +1/nivelo (maksimume +5).

Silenta ŝajnbildo: Kreas malgrandan iluziaĵon laŭ via imago.

Sorĉvenigi monstron I: Venigas eksterplananan kreaĵon kiu batalas apud vi.

Ŝmiri: Glitigas areon de 3m × 3m aŭ objekton.

Terura ridego: Celo perdas sian agon por 1 rondo/nivelo.

Ventroparoli: Projekcias vian voĉon ien 1 minuton por ĉiu nivelo.

Vivigi ŝnuregon: Ŝnurego moviĝas laŭ viaj ordonoj.

Sorĉoj de bardo de la 2a grado

Sorĉoj de bardo de la 3a grado

Sorĉoj de bardo de la 4a grado

Sorĉoj de bardo de la 5a grado

Sorĉoj de bardo de la 6a grado


Libera-ludo-permisilo - Direktivo de komuna uzo
5FutPaŝo